YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 

Tamcam Otocam Sanayii A.Ş. olarak;

 

Ana konumuz olan otomotiv camı üretim faaliyetlerimizde;

 

Kalite Konusunda;

 

 

Çevre Konusunda;

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda;

 

 

Bu bağlamda;

 

Kalite, çevre ve İSG konularında, yürürlükteki ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklerin temelinde ve bununla birlikte, müşteri standartları ve beklentileri doğrultusunda, ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, çevremizin korunması, çalışanlarımızın sağlığı için, müşterilerimiz ve faaliyetlerimizden etkilenen toplumun beklentilerini karşılamayı, ilgili kurum ve kuruluşların gereklerini yerine getirmeyi,

 

Kalite, çevre ve İSG politikamızı, kendi bireysel sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla, çalışanlarımıza ve bizimle birlikte faaliyet gösteren ilgili taraflara duyurmayı, gizli olmayan konuların şeffaflık içinde, toplumun ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların erişiminde olmasını sağlamayı,

 

Yönetim sistemini kurup sürekliliğini sağlayarak, sektörümüzde lider firma konumuna gelmeyi, pazar payımızı arttırarak dünya pazarına açılmayı, markamızı kalite ve güvenin simgesi haline getirmeyi, taahhüt ve beyan ederiz…